Avdeling Akershusmuseet Etablert 1999, 16. årgang Nasjonalt senter for tegning og ytringsfrihet

Galleri Oscarsborg 9. april til 31. mai

Ragnvald Blix og Per Krohg
«Verdenskrigenes norske avistegnere»

Ragnvald Blix (1882-1958), en av norges fremste avistegnere, huskes særlig for sin tegning av Quisling på besøk hos Hitler, der navnet Quisling ble synonymt for forræder. Blix tegnet i eksil i Sverige under annen verdenskrig under navnet Stig Höök i Gøteborgs Handels & Sjøfartstidning. Tegningene fikk stor betydning for opinionen i Sverige og ikke minst for motstandsbevegelsene både i Danmark og Norge. I Norge ble mange av tegningene brukt som forsider i motstandsbevegelsens blad «Håndslag». Etter krigen ga Blix selv ut heftet «De fem årene» som utstillingen bygger. Han sa selv at alle disse kjeltringer; Himmler, Göring og Hitler var aldeles deilige å tegne.

Per Krohg (1889-1962), sønn av Christian og Oda Krohg, var kunstutdannet og bodde store deler av livet i Paris. I 1916, under første verdenskrig deltok han i den norske Skiløperambulansen ved fronten i Vogesene. Foruten at han var en anerkjent billedkunster, tegnet han også for aviser. Under første verdenskrig leverte han ukentlige kommentartegninger til Tidens tegn/Verdens Gang. I heftet «Krigens Ansikt» vises et utvalg av disse, som også utstillingen bygger på. Under annen verdenskrig ble han fengslet og satt først på Grini. Der foreleste han om kunst for medfangene. Senere kom han på tvangsarbeid for tyskerne i Kvænangen i Troms.

Se utstillingsside | Se utstillingskalender

Avistegnernes Hus 8. - 29. mars

Mønstring «Utstilling med kvinneprofil»

Avistegnernes Hus inviterer til en utstilling med kvinneprofil 8. - 29. mars.

26 kunstnere (alle kvinner) stiller ut sine arbeider; maleri, tegning, smykkekunst, grafikk, hattekunst.

Det er 100 år siden Kvinnedagen 8. mars ble markert for første gang i Norge. Kvinneforbundet i Arbeiderpartiet avholdt en fredskonferanse og hadde invitert russiske Alexandra Kolllontai til å tale. Første verdenskrig var i full gang og fredsbevegelsen stod sterkt blant sosialister. Alexandra Kollontai hørte til borgerskapet i St. Petersburg, men sluttet seg til bolsjevikene.  I perioden 1915-1917 bodde Alexandra Kollontai i en liten, rød hytte nedenfor Holmenkollbakken. Hun kjempet for kvinners likeverd, deres sosiale og økonomiske rettigheter og ble, etter at Sovjetunionen var etablert i 1917, sosialminister. Senere arbeidet hun som diplomat. Fra 1923 var hun ambassadør i Norge, en kort periode i Mexico og senere i Sverige.

Deltakende kunstnere:
Kikk Scheen, Trudy Mørk Wollbraaten, Siri Stranger, Anne Esbjug, Elisabeth Frøberg, Idun Storrud, Berit Overgaard, Berit Hammer, Tove Beate Grov, Ragnhild Samuelsberg, Line Strand, Guro Synnestvedt, Unni Knutsen, Gro H. Skåltvedt, Irene Myrbostad, Anne Tveterås, Anne Røvig Rygh, Tone Eikestad, Gry Hovind, Margrethe Hauglie Hanssen, Eline Steen Johansen, Solveig Gladhaug Dammen, Åse-Marit Thorbjørnsrud, Elin Furru, Ingebjørg Une Hagen og Henriette Sonne.

Det er mulig med forhåndsvisning og møte med noen av kunstnerne onsdag 4. mars. Ring gjerne for en avtale mob: 976 62 683

Se utstillingsside| Se utstillingskalender

Avistegnernes Hus 7. februar til 1. mars

Oscar Reynert Olsen «Jubileumsutstilling»

Billedkunstneren Oscar Reynert Olsen, f. 1925 i Stavanger, er bosatt i Oslo. I år kan Oscar Reynert Olsen jubilere og Avistegnernes Hus ønsker derfor å feire denne godt voksne mesteren innen malerkunsten.

Han byr hele tiden på motivmessige overraskelser; bildene er vakre og spennende, fargene gnistrer og perspektivene er overveldende. Ofte er han tro mot sin interesse for det maritime, men han byr også på andre motiver i denne utstillingen.

Dette er en salgsutstilling. Kunstneren vil være tilstede under åpningen.

Velkommen til åpning Lørdag 7. mars kl. 14.00.

Se utstillingsside | Se utstillingskalender

DRØMMEN OM SKIPET
Der er en scene i Federico Fellinis Amarcord, en film om barndommens fantastiske opplevelser, hvor byens befolkning har dratt ut på havet i sine små båter. De venter på den store Amerikabåten; og når den endelig kommer, gis den eventyrlige dimensjoner: Skroget reiser seg som et ufattelig skue, glir forbi og forsvinner i natten, tungt og mytisk.

Denne opplevelsen av undring, av drømmen om selve Reisen, om forjettede reisemål og eventyr, finner vi igjen i maleriene til Oscar Reynert Olsen. Det er en lengsel etter det ufattelige, konkretisert i det monumentale skroget, som har dype røtter i barndommens minner. Da Olsen vokste opp i Stavanger, var byens havn et travelt sted for all slags internasjonal skipstrafikk. Avreise og ankomst - båtene bar bud om fremmede land og eksotisk last.

Gjennom sine mange år som aktiv kunstner har Oscar Reynert Olsen bevart denne drømmen og fantasien om reisen. Lengselens reise. Overskridelsen. Han har dyrket den i sine malerier og tegninger, ikke bare som en sentimental reise bakover i tid, men også som en metafor for den reisen vi alle foretar i våre liv. Det er som om han holder opp for oss dyrebare minner, for så å forvandle dem til allmennmenneskelige uttrykk for eksistensielle håp og lengsler. Her er bøyer og staker som skal rundes og passeres; her er mennesker som flokker seg rundt livbåten; og her er folk som venter på en molo. Som metafor for menneskelivet er naturligvis skipets reise over havet en uavvendelig stevning mot døden. Men Olsen har aldri gitt sine bilder av skip en slik entydig snever tolkning. Tvert imot - han lar dem i stedet hylle livet. Det skyldes ikke minst hans hedonistiske holdning til fargen: Maleriene hans utstråler en ren glede og nytelse overfor fargenes muligheter både for velklang og som bærer av en billedpoesi. Slik blir den koloristiske rikdommen en hyllest til livsgleden, og dermed til livet selv. Dette understrekes ytterligere av maleriene med de spreke marinegastene - ungdommer med livet foran seg, fulle av lengsel, optimisme og pågangsmot.

Denne underlige kombinasjonen av realisme og fantasi gjør Oscar Reynert Olsens bilder til rene uttrykk for en malerisk poesi. For de forvandler hverdagens erfaringer og guttedagenes drømmer og minner til overskridelsens poesi, som går langt utover de dekorative kvalitetene som åpenbart også finnes her. Derfor stagnerer aldri Olsen i en maniert stil eller en fastfrossen formel - livsgleden og vitaliteten slår stadig igjennom. Kunsten formulerer kraften i menneskets lengsel. (Av Trond Borgen)

Utdannelse:
UNESCO-stipendiat Sørøst-Asia 1958 -1960
Statens Kunstakademi 1954 -1957
SHKS, Oslo 1950 -1954

Innkjøpt (i utvalg):
Nasjonalgalleriet, Museet for Samtidskunst, Riksgalleriet
Norsk Kulturråd, Stavanger faste Galleri, Oslo Kommunes Kunstsamlinger
Sjøfartsdirektoratet i Haugesund, Wilh. Wilhelmsen ASA, Petter Olsen

Norsk Hydro, Utsmykninger (i utvalg):
Sjømannskirken i Torravieja, Spania
Lloyd Werft, Bremerhaven, Hurtigruteskipet Kong Harald
C/S The World, Kloster Cruise, Color-Line, BP, Forus Stavanger
Norgass Kunstsamlinger, Karmøy, M/S Americana, Iveran

Separatutstillinger (i utvalg):
Avistegnernes Hus 2015, Galleri Oscarsborg 2014
Bergen Sjøfartsmuseum 2011, Hønseriet Galleri, Ramme Gaard, Hvitsten 2008
Galleri Kommandanten, Oscarsborg 2005, Galleri Buene, Risør 2002
Tegnerforbundet, Oslo 2000
Risør Kunstforening 1998, Stavanger Kunstforening 1998
Bergen Kunstforening 1996, Kunstnerforbundet, Oslo 1987, 1991

Avistegnernes Hus 7. februar til 1. mars

«Je suis Charlie»

På grunn av stor interesse fortsetter vi utstillingen «Je suis Charlie», 32 norske avistegneres reaksjon på terrorangrepet i Paris 7. januar.

Utstillingen består av innsendte tegninger fra 26 norske avistegnere.

Utstillingen ble åpnet av Amtas redaktør, Jon Martin Larsen.

Avistegnernes Hus | Lindtruppbakken 1 | 1440 Drøbak | Tlf. galleri 66 93 66 32/465 41 160 | post@avistegnerne.no

Kopiering av materiale fra avistegnerneshus.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Redaktør: Helge G. Simonsen. Sidene er uviklet av Appliss