Avdeling Akershusmuseet Etablert 1999, 16. årgang Nasjonalt senter for tegning og ytringsfrihet

Avistegnernes Hus 18. juni – 14. august

Pushwagner i Drøbak!

Sist på Oscarsborg Festning – nå i Drøbak! Hele huset fylles av Hariton Pushwagners kunst.

Foto: Marius Hauge

Utstillingsåpning lørdag 18. juni kl 14.00 med kunstneren tilstede.

Se utstillingsside | Se utstillingskalender | Les intervju om utstillingen

Galleri Oscarsborg, Hovedfortet 2. juli – 14. august

«Dyrisk»

Malerier, tresnitt og akvareller. Svein Bolling, Ola Steen, Inger Karin Giskeødegård, Tore Hansen, Kjersti Eliassen, Ingebjørg Une Hagen og Tor-Arne Moen.


Svein Bolling


Kjersti Eliassen


Tor-Arne Moen

Ola Steen

Åpning lørdag 2. juli kl. 14.30.

Se utstillingsside | Se utstillingskalender

Avistegnernes Hus 29. oktober – 4. desember

Norske blad- og avistegneres æresgalleri
– «Skarpe streker»

Olaf Gulbransson, Ragnvald Blix, Gøsta Hammarlund, Julius Forsaa, Eivind Nielsen, Borghild Rud, Randi Monsen, Otto v Hanno, Sverre Halvorsen, Øivind Sørensen, Olaf Krohn, Otto Hjort, Gustav Lærum, Andreas Bloch, Fredrik C Bødtker, Olav Engebrigtsen, Arne Wold, Henry Imsland, Jens R Nilssen m fl.

Den norske tegneren Ragnvald Blix (1882-1958) ble stadig anklaget for sin skarpe penn, men svarte med å hevde tegnerens rett til å ha «ingen Respekt for Autoriteter, Tradisjoner eller nogen som helst i Himlen eller paa Jorden, ikke engang for noget i Helvede.»

Skarpe streker. De skarpeste strekene på trykk utført av norske tegnere gjennom historien: Olaf Gulbransson, Ragnvald Blix, Julius Forsaa, Øivind Sørensen, Eivind Nielsen, Borghild Rud, Olav Engebrigtsen, Jens R Nilssen, Olaf Krohn, Otto Hjort, Gustav Lærum, Gøsta Hammarlund, Pedro, Arne Wold, Henry Imsland m fl. Fra siste halvdel av 1800-tallet begynte tegnernes tid i vittighetsblader og aviser. Med skarpe penner og vidd karikerte og kommenterte de forhold i samtiden.

Den norske tegneren Ragnvald Blix (1882-1958) ble stadig anklaget for sin skarpe penn. Han svarte med å hevde tegnerens rett til å ha «ingen Respekt for Autoriteter, Tradisjoner eller nogen som helst i Himlen eller paa Jorden, ikke engang for noget i Helvede.»

Åpning lørdag 29. oktober kl 14.00.

Se utstillingsside | Se utstillingskalender

Avistegnernes Hus | Lindtruppbakken 1 | 1440 Drøbak | Tlf. galleri 66 93 66 32/465 41 160 | post@avistegnerne.no

Kopiering av materiale fra avistegnerneshus.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Redaktør: Helge G. Simonsen. Sidene er uviklet av Appliss