Avdeling Akershusmuseet Etablert 1999, 16. årgang Nasjonalt senter for tegning og ytringsfrihet

Avistegnernes Hus 14. november – 31. desember

Jan-Kåre Øien – «Tegninger i Hytt & Pine»

Med denne utstillingen ønsker Jan-Kåre Øien å markere 40 år som billedkunstner. Han er født i Trondhjem i 1950 og bosatt i Drøbak siden 1967. Fra 1975 har han arbeidet som tegner, grafiker og bokillustratør. Mer enn hundre bøker har han rukket å illustrere, og av disse er 30 billedbøker for barn. Ved de fem siste billedbøkene er han også ansvarlig for både tekst og tegning. Mange av bøkene er oversatt til flere språk, b.la. Punjabi, tysk, dansk og svensk.

Jan-Kåre Øien, om det å «bli» tegner: Jeg husker tilbake til den gangen jeg satt på fanget til min morfar. Han tegnet harepuser. Morfar var billedkunstner og skiltmalemester i Trondheim. Jeg var fem år, og så med stor undring på hvordan han tegnet de store ørene og værhårene på harepusen – og bak treet lurte det en skummel rev! Dette bildet har jeg «båret» med meg gjennom livet som illustratør. Jeg tror det var akkurat da, på fanget til morfar i Trondheim i 1955, at jeg ble tegner. Motto: Alt kan tegnes!

Velkommen til en oppdagelsesferd blant Jan-Kåre Øiens streker, i Avistegnernes Hus, Drøbak. Etter åpningen feirer vi Jan-Kåres 40 år som tegner med mat og drikke.

Utstillingsåpning lørdag 14. november kl. 14.00.

Dette er en salgsutstilling.

Se utstillingsside | Se utstillingskalender

Avistegnernes Hus 10. september til 8. november

Internasjonal tegneutstilling – «Barn i krig»

Med utstillingen «Barn i krig» ønsker Avistegnernes Hus å sette fokus på barns situasjon i krigs- og konfliktområder; Syria, Jemen, Irak, Gaza o.a. Gjennom media er vi vitner til barnas lidelser og ser redde barn, sultne barn, skadede barn, forlatte barn, døde barn. Disse barnas trygghet er borte, de har mistet sine hjem, familiemedlemmer, venner, skoler. Vi ser barn i ødelagte byer, i flyktningleirer og på flukt.

Utstillingen er produsert i samarbeid med Drøbaks fribytegnere Arifur Rahman fra Bangladesh og Fadi Abou Hassan fra Syria.

67 tegnere fra 51 land har bidratt til denne utstillingen.

Utstillingen er en av Avistegnernes Hus vandreutstillinger og tilbys via nettet til institusjoner over hele verden.

Velkommen til åpning torsdag 10. september kl. 14.30 v/biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt. Etter åpningen blir det en samtale om temaet «Barn i krig».

Se utstillingsside | Se utstillingskalender

Avistegnernes Hus 5. september til 8. november

Plakater fra Maos Kina
«Et kinesisk liv» -Li Kunwu/P.Otié

Velkommen til utstilling i Avistegnernes hus 5. september til 8. november 2015. Utstillingen åpnes av forfatteren Torbjørn Færøvik lørdag 5. september kl. 14.00.

«Litteratur og kunst må være en del av det revolusjonære maskineri slik at det kan spille som et kraftfullt våpen i forening og utdanning av folket samt angripe og svekke fienden ved hjelp av folkets solidaritet». (Maos tale på Yan'an Litteratur- og kunstkonferanse 1942).

Siden etableringen av Folkerepublikken Kina i 1949 ble titusener plakater produsert og mangfoldiggjort i millioner av kopier. Plakatene dekket et mangfold av emner og reflekterer alle offisielle ideologiske skifter i landet. Til sammen danner plakatene en visuell fortelling om turbulente og ekstraordinære år i Kinas lange historie.

«Et kinesisk Liv» er en tegneseriebiografi som skildrer tegneren Li Kunwus oppvekst. Hans historie sammenfaller med epoker som «Det store spranget» og «Kulturrevolusjonen». Et utdrag av Kunwus store epos vises i utstillingen.

De utstilte plakatene er fra en unik samling gitt til Akershusmuseet av Trygve H. Berg Tollefsen. Ole Bottegaard har bidratt med buttons.

Plakater fra Maos Kina
Litteratur og kunst må være en del av det revolusjonære maskineri slik at det kan spille som et kraftfullt våpen i forening og utdanning av folket samt angripe og svekke fienden ved hjelp av folkets solidaritet. (Maos tale på Yan´an Litteratur- og kunstkonferanse 1942)

Siden etableringen av Folkerepublikken Kina i 1949 ble titusener ulike plakater produsert og mangfoldiggjort i millioner av kopier. Plakatene dekket et mangfold av emner og reflekterte alle offisielle ideologiske skifter i landet. På en insisterende måte ble partiets og regjeringens politikk formidlet til massene ved å tale direkte til hjertene. Plakatene ble hengt opp i offentlige rom, møterom og bulletintavler. Til sammen danner plakatene en visuell fortelling om turbulente og ekstraordinære år i Kinas lange historie.

I 1950-årene handlet plakatene om Korea-krigen, motstand mot USA og kontrarevolusjonære, ny ekteskapslov, produktivitetsøkning, helsekampanjer, jordreform og kooperasjoner. Koreakrigen startet i 1950 og Nord-Korea fikk støtte av Kina og Sovjetunionen. Mens Sovjet sendte materiell, sendte Kina hærstyrker og mistet omkring 1 mill. soldater i krigen.

I perioden 1950-51 hadde 60 % av bøndene blitt selveiere. For mange ble det en kortvarig glede. Fra 1952 startet kampanjer om å inngå i kooperasjoner. Til tross for at mange var motvillige ble de første kooperativene opprettet fra 1953.

Etter framgang og gode resultater tidlig på 1950-tallet bestemte Mao og partiet at tiden var moden for «Det store spranget» (1958-66). Det kinesiske folket skulle overgå Storbritannia i løpet av 15 år og omforme sosialisme til kommunisme. Stålproduksjon ble ansett som det viktigste og over hele landet ble det bygd små smelteovner der alt skulle smeltes. Kvaliteten ble deretter og jordbruks-produksjonen falt dramatisk. Store kooperative kommuner (folkekommuner) ble etablert og gratis mat ble servert i messer for å frigjøre arbeidstid for menn og kvinner. Allerede tidlig i 1959 ble det klart at kampanjen var feilslått og en katastrofe for landet. 30-40 millioner mennesker døde av sult i løpet av disse årene.

Til tross for dette fortsatte plakatene å visualisere suksess i romantiske bilder i begynnelsen av 1960-tallet og erstattet tidligere mer aggressive motiver. Mens Kina kommer seg etter sultkatastrofen skjer det en maktkamp bak kulissene i kommunistpartiet mellom venstrefløyen, som ønsket revolusjon først deretter utvikling, og høyrefløyen som stod for utvikling først - så revolusjon. Propagandaen ble stadig mer fiendtlig og intens. Perioden innevarsler det som skulle komme: «Kulturrevolusjonen» (1966-76).

Kulturrevolusjonen var en serie kampanjer initiert av Mao for å gjøre Kina til et virkelig revolusjonært land. Rødegardister, studenter og skoleelever sverget troskap til Mao og brukte hans lille røde bok som rettesnor. Målet var å ødelegge og eliminere høyrekreftene og avvikene fra den rette revolusjonære linjen. Aksjonene resulterte i borgerkrigslignende tilstander, kaos og overgrep. MEN plakatene viste stor entusiasme.

Mao, Jiang Qing, Lin Biao dominerte kulturrevolusjonen. Dyrkingen av Mao ble stadig mer dominerende, den unge Mao fremstilles som et ikon og hans lille røde sitatbok blir en bibel. Imidlertid forsøkte både Jiang Qing og Lin Biao å bygge opp en selvstendig maktbase for seg selv. Lin Biao omkom i en flyulykke i 1971 og Jiang Qing ble en av de forhatte i «Firerbanden».

Plakatene fra slutten av 1960-tallet og fram til Maos død i 1976 fremstiller et idealbilde av formann Mao.  Arbeidere, soldater og bønder fremstilles som «herskere» i det kinesiske samfunnet, men i realiteten styrer partiet. Lojalitet til Mao fremstilles som det viktigste.

Mao ble etterfulgt av Hua Guofeng (1976-81). Pragmatikeren Deng Xiaoping, som overlevde mange forsøk på utrenskninger, spilte en ledende rolle fra 1977. Han stod bak mange økonomiske reformer og skal ha sagt: «Det spiller ingen rolle om katten er svart eller hvit så lenge den fanger mus». Nåværende leder er Xi Jinping. Mao er fremdeles til stede i Kina. Den offisielle doktrinen er at Mao gjorde 70 % rett og 30 % feil bl.a. Kulturrevolusjonen. De fleste av dagens kinesere er stolte av energien og de økonomiske fremskrittene i landet de siste tiårene.

Plakatene ble gitt til Akershusmuseet av Trygve H. Berg Tollefsen, Strømmen.

Se utstillingsside | Se utstillingskalender

Galleri Oscarsborg 9. april – 31. desember

Ragnvald Blix og Per Krohg
«Verdenskrigenes norske avistegnere»

Ragnvald Blix (1882-1958), en av norges fremste avistegnere, huskes særlig for sin tegning av Quisling på besøk hos Hitler, der navnet Quisling ble synonymt for forræder. Blix tegnet i eksil i Sverige under annen verdenskrig under navnet Stig Höök i Gøteborgs Handels & Sjøfartstidning. Tegningene fikk stor betydning for opinionen i Sverige og ikke minst for motstandsbevegelsene både i Danmark og Norge. I Norge ble mange av tegningene brukt som forsider i motstandsbevegelsens blad «Håndslag». Etter krigen ga Blix selv ut heftet «De fem årene» som utstillingen bygger. Han sa selv at alle disse kjeltringer; Himmler, Göring og Hitler var aldeles deilige å tegne.

Per Krohg (1889-1962), sønn av Christian og Oda Krohg, var kunstutdannet og bodde store deler av livet i Paris. I 1916, under første verdenskrig deltok han i den norske Skiløperambulansen ved fronten i Vogesene. Foruten at han var en anerkjent billedkunster, tegnet han også for aviser. Under første verdenskrig leverte han ukentlige kommentartegninger til Tidens tegn/Verdens Gang. I heftet «Krigens Ansikt» vises et utvalg av disse, som også utstillingen bygger på. Under annen verdenskrig ble han fengslet og satt først på Grini. Der foreleste han om kunst for medfangene. Senere kom han på tvangsarbeid for tyskerne i Kvænangen i Troms.

Utstillingsåpning torsdag 9. april kl. 11.00.
Fra 6. juni fortsetter utstillingen i Kommandantboligen/Forsvarets Hus.

Se utstillingsside | Se utstillingskalender

Avistegnernes Hus | Lindtruppbakken 1 | 1440 Drøbak | Tlf. galleri 66 93 66 32/465 41 160 | post@avistegnerne.no

Kopiering av materiale fra avistegnerneshus.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Redaktør: Helge G. Simonsen. Sidene er uviklet av Appliss