Avdeling Akershusmuseet Etablert 1999, 16. årgang Nasjonalt senter for tegning og ytringsfrihet

Om Avistegnernes hus

Historien bak Avistegnernes Hus

Avistegnernes Hus (ATH) ble stiftet 8. april 1999 med Frogn kommune og en rekke mediebedrifter og privatpersoner som stiftere.

Helge G. Simonsen

Hensikten med huset var dobbel: Dels å skape et kompetansesenter for avistegningen som kunstform, dels å reise et minnesmerke over tegneren, surrealisten og satirikeren Fredrik Stabel, som bodde i Drøbak fra 1970 til sin død i 2002. Det opprinnelige navnet var «Fredrik Stabel og Avistegnernes Hus».

Eksistensen til Avistegnerens Hus (ATH) har hele tiden vært turbulent og preget av den største økonomiske usikkerhet. Stiftelseskapitalen ble oppbrukt i løpet av kort tid, men da Erik de la Forest i 2001 ble ansatt som daglig leder, ble det mer orden på økonomien. Han hadde også god hjelp av det nye styret med Jorunn Holter som leder, og ikke minst av venneforeningens utrettelige innsats.

Sammen med Stabel-familien forbereder vi markeringen av 100-årsdagen for Fredrik Stabels fødsel i 2014.

Formålet bak Avistegnernes Hus

Stiftelsen har som formål:

 • Å skape et kompetansesenter for avistegning som kunstform, som kultur- og samfunnskommentar i historisk perspektiv og som samtidsaktuell meningsytring og observasjon.
 • Å skape et varig forum for norske avistegnere gjennom skiftende utstillinger av at bredt spekter av tegnere som har/har hatt dagsavisen som arena. Dette innbefatter faglig forsvarlig bevaring, samling og formidling av kunstneres arbeid.
 • Å skape et varig forum for kunstneren Fredrik Stabel og hans Norsk Dusteforbund gjennom å ha tilgjengelig en varig samling av hans arbeider som kan presenteres gjennom skiftende utstillinger sammen med annen dokumentasjon av betydning for hans virksomhet. Det ovenstående innbefatter faglig forsvarlig bevaring, samling og formidling av hans arbeider og eventuelt annet avtalefestet materiale.
 • Å formidle kunnskap om avistegning som kunstform. Kultur- og samfunnskommentator gjennom andre kunstneriske/kunnskapsmessige forsvarlige presentasjonsformer.

Ledelsen i Avistegnernes hus 2015

 • Daglig leder: Erik de la Forest
 • Leder: Helge Gert Simonsen
  Vara: Kari Osvold
 • Nestleder: Jorunn Holter
  Vara: Idun Thorvaldsen
 • Styremedlem: Ragnhild Irene Samuelsberg
  Vara: Karin Engebretsen
 • Styremedlem: Berit Overgaard
  Vara: Jan Kåre Øisen
 • Styremedlem: Aase Furru Winger
  Vara: Jan Sverre Christensen
 • Kurator og utstillingsansvarlig: Vigdis Wolden
  Tlf. 976 62 683

Konsolidering med Follo Museum

Museumsreformen av 1999 har gitt klare rammebetingelser og enda klarere krav om hvordan museene i Norge skal organiseres.

Hovedkravet er at antall museer som får offentlig støtte må drastisk reduseres i antall. «Målet er en struktur der hvert fylke har et mindre antall museer med en så sterk faglig og økonomisk plattform at de kan inngå i et nasjonalt nettverk».
(Stort. meld. nr. 49 (2008-2009).

Også ATH må forholde seg til dette. Derfor ble ATH fra 1. januar 2009 «konsolidert» med Follo Museum. I 2010 ble vi igjen konsolidert med Akershus Museum. Dette har utløst en beskjeden økonomisk støtte fra Akershus fylkeskommune, men noen statlig økonomisk støtte er så langt uteblitt.

Organisatorisk betyr det at Akershusmuseet overtar det økonomiske ansvaret for Avistegnernes Hus. Det tidligere styret for stiftelsen er blitt et «Fagstyre» med begrenset ansvar og rettigheter, direkte underlagt styret for Akershusmuseet. Men stiftelsen Avistegnernes Hus opprettholdes.

Det er fortsatt flere uløste utfordringer, men gjennom et både årvåkent og tillitsfullt samarbeid bør det kunne gå seg til.

Drøbak – friby for forfulgte tegnere

Det er ikke bare forfattere og skribenter som trues på liv og frihet når de gjør bruk av sin rett til frie ytringer. Det gjelder også avistegnere, slik vi har sett i forbindelse med Muhammed-karikaturene; nå sist med de nylig avslørte planene om attentat mot Jyllandsposten i Danmark.

For ATH har det vært naturlig å ta side i kampen for avistegnernes ytringsfrihet. Vi har med stor forbauselse merket oss at Friby-instituttet, som ble opprettet for å hjelpe forfulgte skribenter, ikke omfattet tegnere. Det har vi gjort noe med! Etter ATHs initiativ har politikerne i Frogn vedtatt at Drøbak er blitt Friby for forfulgte avistegnere - verdens første! Det innebærer at en forfulgt tegner får status som kvoteflyktning, med bolig og arbeidssted i Drøbak i to år. Utenriksdepartementet gir et stipend. ATH og ATHs venneforening vil bistå med å gi tegneren tilgang til et faglig nettverk, som forhåpentlig etter hvert kan gi henne/ham et utkomme til å leve av.

Arifur Rehman kom fra Bangladesh like før jul 2010 – fra et varmt klima til bitende kulde, men til varme mennesker som vil ham vel!

Møter og seminarer

ATH har i samarbeid med Norsk Presseforbund, Fritt Ord og PenKLUBBEN arrangert møter og seminarer om avistegninger og ytringsfrihet i flere år. Dessverre er dette temaet blitt mer — ikke mindre, aktuelt den siste tiden. ATH vil fortsette arbeidet med å belyse dette viktige temaet.

Drøbak og Oscarsborg

ATHs «hovedkvarter» er nederst i Lindtruppbakken i Drøbak, vis à vis DNB.

Vi har imidlertid «sommergallerier» fra mai til august på Oscarsborg festning, i Galleri Oscarsborg i Hovedfortet.

I 2009 viste vi utstilling av surrealisten Jan Baker i Galleri Kommandanten, mens Galleri Oscarsborg først viste den internasjonale karikaturutstillingen Expressions i samarbeid med Fritt Ord og PENklubben; deretter malerier av Trond Botnen.

I Drøbak finner de fleste utstillingene sted. Der er også stedet for Den kulturelle skolesekken, hvor engasjerte avistegnere forteller lyttende skoleungdom fra Frogn om hvordan avistegningen blir til og hvilken virkning den får/har fått.

Les mer om Oscarsborg Festning

Avistegnernes Hus | Lindtruppbakken 1 | 1440 Drøbak | Tlf. galleri 66 93 66 32/465 41 160 | post@avistegnerne.no

Kopiering av materiale fra avistegnerneshus.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Redaktør: Helge G. Simonsen. Sidene er uviklet av Appliss